W codziennej pracy bazujemy na koncepcji komunikacji sformułowanej przez Marshalla B. Rosenberga. Autor nazywa ją „językiem serca”, czyli mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie, żyją w harmonii i zawsze dochodzą do porozumienia. To właśnie porozumienie przyczynia się do osobistego spełnienia, nauki szacunku wobec siebie i innych, wspiera odwagę, pobudza kreatywność i daje poczucie bezpieczeństwa.