Zajęcia w Kids’ Academy prowadzone są w duchu pedagogiki Montessori. Tutaj dziecko jest autorem własnego rozwoju, bawi się i uczy się bez pośpiechu i presji. Poznaje zjawiska poprzez samodzielne doświadczanie ich. Odkrywa własne talenty, zainteresowania i umiejętności, bez narzucania ich ze strony dorosłych. Odkrywanie siebie pozwala dziecku kształtować nie tylko umysł, ale również ciało i osobowość.