Przedszkolaki każdego dnia spotykają się z językiem angielskim oraz drugim wybranym językiem obcym. Posiadamy autorski program nauczania, dzięki czemu umożliwiamy wszechstronny rozkwit językowy dzieci, będących na różnych etapach rozwoju psychoemocjonalnego i intelektualnego. Nauka języka odbywa się przy pomocy różnych narzędzi dydaktycznych, jak np. piosenka, rymowanka, drama, gry planszowe, multimedia, zagadki czy kolorowanki. Naszym celem jest możliwie największe zainteresowanie dziecka językiem obcym, poprzez różnokierunkową i wszechobecną zabawę edukacyjną.

Dodatkowo dwa razy w tygodniu dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z native speakerem, co naturalnie przybliża ich do poznania i opanowania języka obcego.